Zajęcia dodatkowe

Jako pedagodzy z dużym doświadczeniem doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest rozwijanie zdolności i zainteresowań naszych małych milusińskich. Dlatego w ramach zajęć przedszkolnych gwarantujemy dzieciom dodatkowe zajęcia, nie tylko pobudzające ich wyobraźnię, ale i pomagające w nabywaniu nowych, fantastycznych umiejętności.

Zajęcia dodatkowe podzielone są na zajęcia podstawowe, w których udział biorą wszystkie dzieci oraz zajęcia fakultatywne.

Zajęcia podstawowe w ramach miesięcznej opłaty czesnego

 • Język angielski
 • do wyboru drugi język – hiszpański lub polski
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia rytmiczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia typu work-shop, odbywające się poza terenem przedszkola (np. wycieczki na komisariat policji, do czytelni, na pocztę itp.)
 • Zajęcia plastyczne
 • Glottodydaktyka
 • Elementy  koncepcji pedagogiki Planu Daltońskiego
 • Warsztaty integracyjne
 • Bajkoterapia
 • Dogoterapia
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Elementy integracji sensorycznej
 • Elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Słuchanie muzyki według metody Betti Strauss

Zajęcia dodatkowe

 • Taniec nowoczesny
 • Spotkania teatralne
 • Zumba
 • Logorytmika
 • Rytmika
 • Karate
 • Judo
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia ręki

KOLOROWY BALONIK Sp. z o.o.
03-294 Warszawa
ul. Św. Wincentego 130
tel. 22 743 00 13
mobil. 791 594 900
e-mail: przedszkole.kb@gmail.com

Konto bankowe przedszkola
PKO BANK POLSKI
09 1440 1387 0000 0000 1205 1457
Przedszkole wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta st. Warszawy nr. 255/PN/10
Polityka prywatności - Ochrona Danych osobowych RODO