Projekty edukacyjne realizowane  w roku szkolnym 2020/2021

 • Projekt plastyczny „Mały artysta”
 • Projekt „Bądźmy razem bezpieczni”
 • Projekt”Gymkids”
 • Projekt muzyczny „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss”
 • Projekt „Mamo, Tato wole wodę”
 • Dogoterapia
 • Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • Projekt „Przyroda wokół nas”
 • Projekt ” Koncerty muzyki klasycznej”
 • Projekt z zakresu profilaktyki i zdrowia jamy ustnej „ Klub Wiewiórki Julki”

Projekt plastyczny „Mały Artysta” Twórczość plastyczna jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji dla dziecka. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole, daje dziecku możliwość swobodnego działania. Jest jednym z elementów wpływających na rozwój wrażliwości estetycznej dzieci, a także na ogólny rozwój ich właściwości psychofizycznych. Działania plastyczne poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie i działanie dają każdemu dziecku radość i możliwość wyrażania samego siebie, swojej osobowości. Głównym celem projektu jest, aby zajęcia pobudzały kreatywność, odkrywały przyjemność tworzenia, rozwijały zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez wykorzystywanie szeregu technik plastycznych. Projekt wpisuje się zarówno w metodę indywidualizacji pracy z dzieckiem jak również koncepcję planu daltońskiego. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu.

Projekt „Gymkids”Projekt podczas którego przedszkolaki poznają najpopularniejsze elementy gimnastyki i ćwiczeń dla dzieci, rozciąganie, wyginanie i podskakiwanie. Gimnastyka dla dzieci to zajęcia ruchowe przeznaczone dla najmłodszych, odbywające się w formie zabawy. Będzie wiele okazji do radości, śmiechu czy wspólnych wygłupów.

Projekt muzyczny Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss  realizowany w ciągu całego roku we wszystkich grupach. Pozwala na przybliżanie dzieciom muzyki klasycznej. Według scenariuszy dzieci „aktywnie słuchają” muzyki, tzn. siedząc, wykonują proste ruchy rytmiczne lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczycielkę. Są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego. Praca z utworem muzycznym w metodzie Batii Strauss ma kilka etapów

 1. Pierwszym jest wysłuchanie przez dzieci utworu muzycznego, wypowiedzi dzieci na jego temat dotyczące nastroju , tempa, dynamiki, barwy, wysokości dźwięków, długości utworu.
 2. Drugim etapem jest samodzielne stworzenie przez nauczyciela opowieści, bajki nawiązującej do słyszanej muzyki, jej nastroju, poszczególnych dźwięków, zmian barwy, natężenia dźwięków.
 3. Trzecim etapem pracy jest przedstawienie utworu przy pomocy ruchu ilustrującego jego treść.
 4. Kolejnym etapem jest utworzenie orkiestry z dyrygentem na czele.
 5. Ostatni etap to gra na instrumentach perkusyjnych wg partytury graficznej. Każdemu znakowi na partyturze odpowiada konkretny instrument. Można oczywiście zastosować instrumenty niekonwencjonalne, takie jak: woreczki foliowe, patyki, klucze, dzwoneczki, kubeczki plastikowe. W założeniu zajęcia będą dla dzieci źródłem twórczych działań, różnorodnych poszukiwań, pobudzać do samo wyrażania się w tańcu czy w śpiewie. Regularny kontakt z muzyką klasyczną w efekcie pozwoli dzieciom rozwinąć pozytywne cechy charakteru i zdolności poznawcze.

Projekt „Mamo, Tato, wolę wodę!” to 10 Edycja Ogólnopolskiego Programu. Program został zainicjowany w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców, informowanie o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia wody. Partnerami merytorycznymi Programu są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. W formie gier, zabaw i konkursów dzieciom przekazywana jest wiedza o zdrowym żywieniu i rozwoju. Podczas zajęć dzieci  mają okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania. Projekt  realizowany przez cały rok we wszystkich grupach.

Dogoterapia – realizowany przez cały rok we wszystkich grupach.  Syberian Husky to jeden z psów odwiedzających nasze przedszkole to rasa idealnie nadająca się do dogoterapii. Doskonale spisują się w pracy z dziećmi. Ale odwiedzać nas będą również Buldog Francuski czy Lagotto Romagnollo. Dogoterapia to metoda aktywizowania dzieci poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa. Jest jedną z naturalnych form wspomagania rozwoju poprzez zabawy i ćwiczenia z wyszkolonym psem. Comiesięczne spotkania z psem mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy dziećmi i psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) dzieci przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia mają na celu dostarczenie pozytywnego ładunku i satysfakcji obcowania z psem, przełamują leki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. Ponadto mają też na celu usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje dzieci do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswajania wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. Każdy pies ma wszelkie certyfikaty pozwalające na pracę z dziećmi w zakresie terapii zajęciowej.

Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”  realizowany przez cały rok we wszystkich grupach. To projekt czytelniczy zakładający współpracę przedszkoli z całej Polski oraz z zagranicy przy współpracy z rodzicami oraz nauczycielami. Głównym bohaterem projektu jest pluszowy miś, który wyrusza w niezwykłą literacką podróż. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, ale w ramach projektu realizujemy również mniejsze projekty wynikające z programu projektu.

Projekt ” Przyroda wokół nas” Podczas zajęć przyrodniczych dzieci będą uczyć się zjawiskach zachodzących w przyrodzie (wiatr, burza, śnieżyca, ulewy) o poszanowaniu przyrody, poznają najważniejsze zasady ekologii, nauczą się w jaki sposób i czym dokarmiać ptaki, zawieszą nasz karmnik i będą dokarmiać ptaki w okresie zimowym a na wiosnę posadzą piękne kwiaty w przedszkolnych rabatach.

Projekt Koncerty muzyki klasycznej” Zapoznawanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez pogadanki o filharmonii i operze, przedstawienie dzieciom zasad zachowania się w miejscach kultury, poznanie znanych kompozytorów, a następnie oglądanie krótkich nagrań z koncertów muzyki klasycznej ( Vivaldi, Bach, Chopin, Strauss)„Aerobic dance”

Projekt Aerobic Dance   zajęcia sportowe, których podstawowym celem jest trening oparty na wymianie tlenowej. Dzięki niej dzieci budują kondycję, a także poprawiają wydolność i pracę układu krążeniowo-oddechowego. Aerobic dance to doskonały sposób
na intensywną rozgrzewkę. Ta dyscyplina ma również pozytywny wpływ na pamięć ruchową, czyli zdolność przyswajania określonych sekwencji figur i kroków.

Projekt z zakresu profilaktyki  i zdrowia jamy ustnej „ Klub Wiewiórki Julki”

 

KOLOROWY BALONIK Sp. z o.o.
03-294 Warszawa
ul. Św. Wincentego 130
tel. 22 743 00 13
mobil. 791 594 900
e-mail: przedszkole.kb@gmail.com

Konto bankowe przedszkola
PKO BANK POLSKI
09 1440 1387 0000 0000 1205 1457
Przedszkole wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta st. Warszawy nr. 255/PN/10
Polityka prywatności - Ochrona Danych osobowych RODO