Praca

Zapraszamy do współpracy stażystów  i praktykantów.

W związku z planowanym rozwojem poszukujemy nauczycieli wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze godzin.

Wymagane wykształcenie – minimum ukończone studia licencjackie na kierunku powiązanym z wychowaniem przedszkolnym , wczesnoszkolnym, językowym

Mile widziane dodatkowe umiejętności np. gra na instrumencie, logopedia, reedukacja,

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny oraz CV, powinny być kierowane do Dyrekcji Przedszkola Niepublicznego KOLOROWY BALONIK wyłącznie drogą elektroniczną na adres: przedszkole.kb@gmail.pl

zapraszamy!

791 594 900

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że;

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Kolorowy Balonik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 130, tel: 22 743 00 13, mail: przedszkole.kb@gmail.com.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kolorowy Balonik sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. 22 743-00-13 lub adresem email ; przedszkole.kb@gmail.com
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Kolorowym Baloniku sp. z o.o w Warszawie.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Prezes Zarządu

Kolorowy Balonik

KOLOROWY BALONIK Sp. z o.o.
03-294 Warszawa
ul. Św. Wincentego 130
tel. 22 743 00 13
mobil. 791 594 900
e-mail: przedszkole.kb@gmail.com

Konto bankowe przedszkola
PKO BANK POLSKI
09 1440 1387 0000 0000 1205 1457
Przedszkole wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta st. Warszawy nr. 255/PN/10
Polityka prywatności - Ochrona Danych osobowych RODO