Projekty edukacyjne realizowane  w roku szkolnym 2019/2020

 • Projekt plastyczny „Mały artysta”
 • Projekt „Bądźmy razem bezpieczni”
 • Projekt „Necio.pl – zabawa w Internet”
 • Projekt „OWCE w SIECI
 • Projekt muzyczny „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss”
 • Projekt „Mamo, Tato wole wodę”
 • Dogoterapia
 • Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • Projekt Savoivre Vivre
 • Projekt „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • Projekt „Na sportowo jest zdrowo”
 • Projekt z zakresu profilaktyki i zdrowia jamy ustnej „ Klub Wiewiórki Julki”

Projekt plastyczny „Mały Artysta” Twórczość plastyczna jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji dla dziecka. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole, daje dziecku możliwość swobodnego działania. Jest jednym z elementów wpływających na rozwój wrażliwości estetycznej dzieci, a także na ogólny rozwój ich właściwości psychofizycznych. Działania plastyczne poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie i działanie dają każdemu dziecku radość i możliwość wyrażania samego siebie, swojej osobowości. Głównym celem projektu jest, aby zajęcia pobudzały kreatywność, odkrywały przyjemność tworzenia, rozwijały zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez wykorzystywanie szeregu technik plastycznych. Projekt wpisuje się zarówno w metodę indywidualizacji pracy z dzieckiem jak również koncepcję planu daltońskiego. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu.

Projekt „Bądźmy razem bezpieczni” ma na celu promowanie wśród dzieci zachowań służących ich bezpieczeństwu. Bardzo często w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia nie wiemy jak postępować. Dlatego już od najmłodszych lat warto instruować jak należy się zachowywać w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Tę wiedzę zawsze można też wykorzystać do tego aby pomóc samemu sobie i zapobiegać sytuacjom zagrażającym naszemu zdrowiu i życiu. W ramach projektu „ Bądźmy razem bezpieczni” do naszego przedszkola zostanie zaproszony policjant z „ Miasteczkiem drogowym”, profesjonalny ratownik medyczny, który pokaże dzieciom sprzęt medyczny oraz nauczy resuscytacji krążeniowo- oddechowej na fantomie. Będziemy również zwiedzać Straż Pożarną, dowiemy się jak wygląda remiza strażacka oraz wóz strażacki. Podczas zorganizowanych zajęć w grupach, dzieci będą mogli czuć się jak mali ratownicy medyczni. Poznają procedury zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dzieci zostaną zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwalą znajomość numerów alarmowych, zapoznają się z zasadami ruchu drogowego, dowiedzą się jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę ,co zrobić, gdy się zgubią oraz że nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Projekt będzie realizowany w przedszkolu w ciągu całego roku od października do maja.

Projekt „Necio.pl – zabawa w Internet” jest zaplanowany do realizacji przez cały rok dla młodszych dzieci . Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. W efekcie dzieci poznają pojęcia „komputer” oraz „Internet”, a także bohatera serwisu www.necio.pl – robota imieniem Necio, który zaprosi je do wspólnej „zabawy w Internet”. Dzieci słuchając bajki, nauczą się piosenki, będą wykonywać ćwiczenia, poznają zasady działania Internetu, oswoją się z klawiaturą komputerową, a także dowiedzą się, co robić w sytuacji zagrożenia w sieci. Zajęcia opracowane są w formie edukacji przez zabawę. Dzięki temu dzieci łatwiej i lepiej przyswoją ważne treści.

Projekt „OWCE w SIECI” w formie kreskówek dla dzieci, www.sheeplive. eu, realizowany przez cały rok. Celem kreskówek „Owce w Sieci” jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Założeniem autorów było, by cykl kreskówek dla najmłodszych internautów stał się okazją do nauki dla dzieci, młodzieży pokazał ich internetowe zachowania w krzywym zwierciadle, a dla dorosłych – był rozrywką, ale i przyczynkiem do refleksji. Kreskówki odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Kreskówki odwołują się do motywów ludowych – akcja rozgrywa się w szałasie na hali, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się gwarą. Opowieści odzwierciedlają jednak współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową i obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń płynących z sieci.

Projekt muzyczny Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss  realizowany w ciągu całego roku we wszystkich grupach. Pozwala na przybliżanie dzieciom muzyki klasycznej. Według scenariuszy dzieci „aktywnie słuchają” muzyki, tzn. siedząc, wykonują proste ruchy rytmiczne lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczycielkę. Są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego. Praca z utworem muzycznym w metodzie Batii Strauss ma kilka etapów

 1. Pierwszym jest wysłuchanie przez dzieci utworu muzycznego, wypowiedzi dzieci na jego temat dotyczące nastroju , tempa, dynamiki, barwy, wysokości dźwięków, długości utworu.
 2. Drugim etapem jest samodzielne stworzenie przez nauczyciela opowieści, bajki nawiązującej do słyszanej muzyki, jej nastroju, poszczególnych dźwięków, zmian barwy, natężenia dźwięków.
 3. Trzecim etapem pracy jest przedstawienie utworu przy pomocy ruchu ilustrującego jego treść.
 4. Kolejnym etapem jest utworzenie orkiestry z dyrygentem na czele.
 5. Ostatni etap to gra na instrumentach perkusyjnych wg partytury graficznej. Każdemu znakowi na partyturze odpowiada konkretny instrument. Można oczywiście zastosować instrumenty niekonwencjonalne, takie jak: woreczki foliowe, patyki, klucze, dzwoneczki, kubeczki plastikowe. W założeniu zajęcia będą dla dzieci źródłem twórczych działań, różnorodnych poszukiwań, pobudzać do samo wyrażania się w tańcu czy w śpiewie. Regularny kontakt z muzyką klasyczną w efekcie pozwoli dzieciom rozwinąć pozytywne cechy charakteru i zdolności poznawcze.

Projekt „Mamo, Tato, wolę wodę!” to 10 Edycja Ogólnopolskiego Programu. Program został zainicjowany w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców, informowanie o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia wody. Partnerami merytorycznymi Programu są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. W formie gier, zabaw i konkursów dzieciom przekazywana jest wiedza o zdrowym żywieniu i rozwoju. Podczas zajęć dzieci  mają okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania. Projekt  realizowany przez cały rok we wszystkich grupach.

Dogoterapia z Syberian Husky realizowany przez cały rok we wszystkich grupach.  Syberian Husky to rasa idealnie nadająca się do dogoterapii. Doskonale spisują się w pracy z dziećmi. Dogoterapia to metoda aktywizowania dzieci poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa. Jest jedną z naturalnych form wspomagania rozwoju poprzez zabawy i ćwiczenia z wyszkolonym psem. Comiesięczne spotkania z psem mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy dziećmi i psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) dzieci przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia mają na celu dostarczenie pozytywnego ładunku i satysfakcji obcowania z psem, przełamują leki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. Ponadto mają też na celu usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje dzieci do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswajania wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies.

Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”  realizowany przez cały rok we wszystkich grupach. To projekt czytelniczy zakładający współpracę przedszkoli z całej Polski oraz z zagranicy przy współpracy z rodzicami oraz nauczycielami. Głównym bohaterem projektu jest pluszowy miś, który wyrusza w niezwykłą literacką podróż. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, ale w ramach projektu realizujemy również mniejsze projekty wynikające z programu projektu.

Savoive vivre

Obejmuje on naukę dobrych manier oraz nakrywanie stołu do posiłków. W ramach tego projektu dzieci poznają zasady kulturalnego zachowania przy stole, dowiadują się czego nie powinno się robić spożywając posiłki oraz, że ważne jest okazywanie szacunku do jedzenia i pracy, która została włożona w przygotowanie posiłku. Dzieci aktywnie w nim uczestniczą bardzo angażują się w odpowiednie przygotowanie stołu do posiłku i przejawiają poprawne zachowanie przy stole i utrwalające zachowanie przy stole. Do współpracy w tym projekcie zostali zaproszeni również rodzice. W tym wieku dzieci pilnie obserwują zachowanie rodziców, które to jest dla nich najlepszym przykładem do naśladowania. Dlatego zapraszamy rodziców do włączenia się w nasze działania. Wdrążając ten projekt w przedszkolu, zauważalne jest, że dzieci są zaangażowane w aktywności i działania realizowane w ramach tego projektu. Rozumieją, że zachowanie i dobre maniery przy stole są bardzo ważne, a codzienne dawanie przykładu przez rodziców w domu lub powtarzanie tych wszystkich czynności w przedszkolu prowadzi do wyrobienia u dzieci prawidłowych nawyków i wzmocnienia prawidłowych zachowań.

  Projekt „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Projekt skierowany na  utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu. Realizując założenia programu podejmujemy  szereg działań o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Dzieci oglądają filmy edukacyjne oraz słuchają opowiadań na tematy ekologiczne. Dzięki temu poznają podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska typu ekologia, recykling czy zanieczyszczenie środowiska. Uświadamiają sobie swoją rolę w dbaniu o środowisko naturalne oraz poznają możliwości jego ochrony poprzez segregację śmieci, zbieranie nakrętek czy zużytych baterii.

Projekt „Na sportowo jest zdrowo”

W każdej grupie wiekowej raz w miesiącu zajęcia promujące zdrowy styl życia.  Dzieci segregują żywność na zdrową i niezdrową, zdobywają wiedzę o higienie jamy ustnej. Realizacja zadań projektu pozwala ukształtować nawyki żywieniowe dzieci. Wszystkie działania w ramach projektu dostarczają dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej, a najczęściej stosowaną formą pracy była zabawa.

KOLOROWY BALONIK Sp. z o.o.
03-294 Warszawa
ul. Św. Wincentego 130
tel. 22 743 00 13
mobil. 791 594 900
e-mail: przedszkole.kb@gmail.com

Konto bankowe przedszkola
PKO BANK POLSKI
09 1440 1387 0000 0000 1205 1457
Przedszkole wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta st. Warszawy nr. 255/PN/10
Polityka prywatności - Ochrona Danych osobowych RODO